نتوس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
3
0
%
حجم
سهم
2
0
9
0
6
0
/
4
0
5
0
K
تصویر نماد نتوس

نتوس

|مجاز
پشمبافی توس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
3
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
9
0
6
0
/
4
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,230پایین ترین قیمت13,230

  بازده ماهانه

  نتوسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نتوس
13,770بازه قیمت روز13,230
3/92 B
حقیقی
3/92 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  3/72 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/11
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  435/79 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/67
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
13,2301,679,84355
13,5001,0001
13,5904,0001
13,7603751
13,77097,96313
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
6/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/17 Mسهم
 • تعداد سهام
  276,894,000
 • درصد شناور
  %40/70
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۱:۳۳”
  تغییر حجم مبنای نمادهای معاملاتی (نتوس1) و (وتوسکا1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۱۸:۵۷”
  تغییر حجم مبنای نمادهای معاملاتی (نتوس1) و (وتوسکا1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۱:۴۳”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (نتوس1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۷:۵۹”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (نتوس1)
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۵:۰۹”
  توقف نمادهاي معاملاتي (حبندر1) و (نتوس1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی9/31%شخص حقیقی7/66%شخص حقیقی7/56%شخص حقیقی6/22%شخص حقیقی4/6%شخص حقیقی3/78%شخص حقیقی3/34%شخص حقیقی3/13%شخص حقیقی2/53%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/27%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد