نتوس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/4%
حجم
5
0
1
0
9
0
/
7
0
6
0
K
0

نتوس

|ممنوع-متوقف
پشم‌ بافی‌ توس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/4%
حجم
5
0
1
0
9
0
/
7
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/8%
  • صنعت+2/7%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,220پایین ترین قیمت9,670

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/75 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 118/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/65
10,210بازه قیمت روز9,630
5/09 B
حقیقی
5/09 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
7/78
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/87 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E112/06
 • P/Eگروه-
 • EPS86
 • P/S
  4/52
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 915/12 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/26 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/87%شخص حقیقی7/66%شخص حقیقی7/56%شخص حقیقی6/61%شخص حقیقی3/78%شخص حقیقی3/52%شخص حقیقی3/34%شخص حقیقی3/13%شخص حقیقی2/53%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/27%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (منسوجات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع بلوچ
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
نساجی قائمشهر
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
نشارنشار
10
0/00
4/00 M
0%---
نمرینونمرینو
48,2501/24
50/65 B
19/30 T
54/64%
-15/71 B
0/6325/03
نطریننطرین
12,290-3/54
27/55 B
9/52 T
26/97%
-690/36 M
0/8533/65
نبروجنبروج
10,4501/95
7/05 M
6/20 T
17/54%
0/00
2-
نخریس
ن
1,0000
0/00
300/00 B
0/85%---