نتوس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
حجم
7
0
1
0
8
0
/
0
0
2
0
K
تصویر نماد نتوس

نتوس

|مجاز
پشم بافی توس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/96%
حجم معاملات
7
0
1
0
8
0
/
0
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,620پایین ترین قیمت9,620

  بازده ماهانه

  نتوسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

نتوس
 • ارزش بازار
  2/61 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/26
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  986/77 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2
9,620بازه قیمت روز9,060
6/91 B
حقیقی
6/91 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/16 Mسهم
 • تعداد سهام
  276,894,000
 • درصد شناور
  %44/52
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی9/07%شخص حقیقی7/66%شخص حقیقی7/56%شخص حقیقی6/22%شخص حقیقی3/95%شخص حقیقی3/78%شخص حقیقی3/34%شخص حقیقی3/13%شخص حقیقی2/53%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/27%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد