وپسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
9
0
1
0
3
0
/
2
0
6
0
K
0

وپسا

|مجاز
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
9
0
1
0
3
0
/
2
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/4%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,129پایین ترین قیمت2,129

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/47 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 149/56 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/54
2,259بازه قیمت روز2,129
1/94 B
حقیقی
1/94 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
7/9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 8/54 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E254/03
 • P/Eگروه-
 • EPS8
 • P/S
  120/64
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 12/40 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 11/43 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت عمران سرمایه آیریک خزر-بامسئولیت محدود-39/79%شرکت پیشگامان.ت.ع.ساختمان لیان ایرانیان-س ع-5/02%شرکت سرمایه گذاری اعتمادبلوچستان-س.خ-4/27%شخص حقیقی2/64%شخص حقیقی2/45%شرکت اعتباری نور-سهامی عام-1/96%شخص حقیقی1/36%شخص حقیقی1/36%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/28%شرکت بیمه رازی -سهامی عام -1/14%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (پیمانکاری صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خصدراخصدرا
2,4112/97
195/67 B
63/22 T
91/36%
6/29 B
1/5140/58
بالاسبالاس
39,850-3/7
26/51 B
5/98 T
8/64%
51/78 M
1/0815/74