وپسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/4%
حجم
6
0
/
8
0
0
0
M
تصویر نماد وپسا

وپسا

|مجاز
س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/4%
حجم معاملات
6
0
/
8
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,530پایین ترین قیمت1,477

  بازده ماهانه

  وپساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وپسا
 • ارزش بازار
  3/73 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/27
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  164/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/84
1,531بازه قیمت روز1,443
10/21 B
حقیقی
10/21 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
6/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  13/61 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,500,000,000
 • درصد شناور
  %40/92
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت عمران سرمایه آیریک خزر-بامسئولیت محدود-39/98%شرکت سرمایه گذاری اعتمادبلوچستان-س.خ-4/53%شخص حقیقی2/65%شخص حقیقی2/45%شرکت اعتباری نور-سهامی عام-1/96%شخص حقیقی1/53%شخص حقیقی1/4%شخص حقیقی1/28%شرکت بیمه رازی -سهامی عام -1/14%شخص حقیقی1/14%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد