گپارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
حجم
3
0
/
7
0
3
0
K
تصویر نماد گپارس

گپارس

|مجاز
امور رفاهی کارگزاران پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
حجم معاملات
3
0
/
7
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  8
  0
  5
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت156,850پایین ترین قیمت156,850

  بازده ماهانه

  گپارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

گپارس
 • ارزش بازار
  2/47 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  585/68 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی4
166,550بازه قیمت روز156,850
585/68 M
حقیقی
585/68 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  123/46 Kسهم
 • تعداد سهام
  15,307,000
 • درصد شناور
  %37/00
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی13/56%شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان-سهامی خاص-8/34%شرکت گروه اقتصادی ماکان-سهامی خاص-7/85%شخص حقیقی6/93%شخص حقیقی6/66%شرکت گسترش اقتصادپاینده-سهامی خاص-6/56%شرکت پارس بتون مقاوم تیام-سهامی خاص-4/85%شخص حقیقی3/16%شخص حقیقی1/72%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد