گپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
حجم
3
0
/
4
0
1
0
K
0

گپارس

|مجاز
امور رفاهی کارگزاران پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
حجم
3
0
/
4
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  6
  0
  8
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/4%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت196,000پایین ترین قیمت196,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/05/13

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/09 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 222/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/33
208,100بازه قیمت روز196,000
668/36 M
حقیقی
668/36 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 131/97 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E39/65
 • P/Eگروه-
 • EPS4,944
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 22/33 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 77/83 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 67/78 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 4/55 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 14/82 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی13/56%شرکت گروه اقتصادی ماکان-سهامی خاص-7/84%شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان-سهامی خاص-7/31%شخص حقیقی6/85%شرکت آسفالت طوس-سهامی خاص-6/57%شخص حقیقی5/85%شخص حقیقی3/16%شرکت پارس بتون مقاوم تیام-سهامی خاص-2/66%شخص حقیقی1/72%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/07%شخص حقیقی1/04%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گکیشگکیش
10,960-1/64
4/43 B
4/49 T
1/61%
-1/74 B
0/8473/66
سمگاسمگا
4,410-4/23
62/23 B
66/15 T
23/8%
23/78 B
1/24/82
گکوثرگکوثر
2,420-4/23
37/87 B
9/27 T
3/33%
2/15 B
0/615/75
گنگینگنگین
53,500-0/19
8/44 B
160/50 T
57/75%
-3/00 B
2/0226/23
گشانگشان
25,250-1/94
64/43 B
37/51 T
13/5%
-2/52 B
0/7213/19