ثنور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/72%
حجم
1
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد ثنور

ثنور

|مجاز
سرمایه گذاری کوه نور|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/72%
حجم معاملات
1
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,290پایین ترین قیمت5,120

  بازده ماهانه

  ثنورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,893,888,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثنور
 • ارزش بازار
  6/16 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/89 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  146/96 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/46
5,320بازه قیمت روز5,120
6/76 B
حقیقی
8/65 B
1/89 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,200,486,000
 • درصد شناور
  %56/77
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس-سهامی خاص-14/97%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان-سهام11/96%شرکت جهادتعاون استان خراسان-سهامی خاص-11/7%شخص حقیقی2/33%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون2/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد