قنقش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
9
0
%
حجم (مشکوک)
سهم
2
0
1
0
4
0
/
7
0
3
0
K
تصویر نماد قنقش

قنقش

|مجاز
قند نقش جهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
9
0
%
حجم معاملات(مشکوک)
سهم
2
0
1
0
4
0
/
7
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت169,000پایین ترین قیمت166,600

  بازده ماهانه

  قنقشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  4/97 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قنقش
169,000بازه قیمت روز159,200
36/29 B
حقیقی
31/32 B
0
حقوقی
4/97 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  23/49 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  4/97 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  503/98 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1
تعدادحجم خریدقیمت
66,895169,000
1338166,600
1305165,900
1500164,400
1315160,000
قیمتحجم فروشتعداد
000
000
000
000
000
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  123/92 Kسهم
 • تعداد سهام
  139,000,000
 • درصد شناور
  %22/14
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۴:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (قنقش1) ، (قتربت1) و (قشرین1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۸:۲۳”
  توقف نماد (قنقش1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۸۱۱:۵۳”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۴/۳۱۶:۵۱”
  توقف نماد (قنقش1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۱/۱۲/۱۰۱۳:۲۵”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (قنقش1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شهرداری اصفهان42/27%شرکت توسعه کشت وصنعت ملی-سهامی عام-27/68%شرکت آتیه داده پرداز-سهامی خاص-2/04%شخص حقیقی1/89%شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان1/49%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد