گنگین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
3
0
%
حجم
سهم
5
0
4
0
8
0
/
2
0
5
0
K
تصویر نماد گنگین

گنگین

|ممنوع-متوقف
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
4
0
8
0
/
2
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت53,900پایین ترین قیمت51,050

  بازده ماهانه

  گنگینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

گنگین
52,900بازه قیمت روز50,900
8/74 B
حقیقی
23/28 B
19/66 B
حقوقی
5/13 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
  8
  0
  ,
  2
  0
  4
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  155/70 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  249/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/43
 • حجم عرضه314/50 K
 • حجم تقاضا25/37 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
53,3003001
54,1501001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
56/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %9/54
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۴:۳۲”
  توقف نمادهای(گنگین1)، (بتهران1)، (دشیری1) و (ساوه1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۲۲:۰۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (گنگین1)
  ۱۴۰۳/۱/۱۹۲۱:۵۸”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۵۲۱:۳۲”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۴/۲۴۱۳:۰۸”
  عرضه عمده سهام غيرمديريتي در نماد معاملاتي (گنگين4)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک گردشگری-سهامی عام-47/29%شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران-36/28%IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران6/89%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد