گنگین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم
3
0
8
0
5
0
/
3
0
1
0
K
0

گنگین

|مجاز
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم
3
0
8
0
5
0
/
3
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/93%
  • صنعت
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت50,050پایین ترین قیمت47,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/10/30
  • ۱۴۰۲/۹/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تحصیل سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/10/30(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 144/60 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/97 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 359/90 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/46
50,800بازه قیمت روز47,900
9/00 B
حقیقی
17/97 B
9/60 B
حقوقی
622/70 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
63/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  8/78 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک گردشگری-سهامی عام-47/29%شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران-37/04%IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران6/88%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گپارسگپارس
1
0
6
0
8
0
,
5
0
5
0
0
0
0/66%
7
0
/
6
0
9
0
B
0
2/58 T
1/13%
-7/48 B
0/11-
گکیشگکیش
1
0
0
0
,
1
0
0
0
0
0
0/1%
2
0
/
6
0
8
0
B
0
4/14 T
1/81%
0
1/67-
آبادآباد
6
0
5
0
,
8
0
1
0
0
0
-2/86%
3
0
5
0
/
0
0
8
0
B
0
15/79 T
6/89%
0
0/96-
گکوثرگکوثر
2
0
,
6
0
1
0
8
0
-3/47%
3
0
2
0
/
0
0
9
0
B
0
10/03 T
4/38%
-547/60 M
0/79-
گشانگشان
2
0
6
0
,
9
0
0
0
0
0
-1/82%
7
0
4
0
/
2
0
1
0
B
0
39/96 T
17/44%
-13/27 B
0/55-
گدناگدنا
8
0
,
0
0
2
0
0
0
-1/35%
8
0
9
0
/
0
0
8
0
B
0
12/03 T
5/25%
0
1/32-