نیرو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
حجم
2
0
7
0
0
0
/
7
0
6
0
K
0

نیرو

|مجاز
نیرو سرمایه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/73%
حجم
2
0
7
0
0
0
/
7
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  7
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+7/8%
  • صنعت+1/5%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,150پایین ترین قیمت21,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/21 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/79 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 520/60 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/02
21,150بازه قیمت روز19,950
5/73 B
حقیقی
2/93 B
0/00
حقوقی
2/79 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/6
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E116/13
 • P/Eگروه-
 • EPS182
 • P/S
  54/95
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 203/33 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 389/00 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 712/51 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 7/53 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 20/27 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار-سهامی خاص-9/6%کارگزاری سهام گستران شرق-سهامی خاص-4/7%شخص حقیقی4/39%شخص حقیقی2/48%شخص حقیقی2/09%شخص حقیقی2/01%شخص حقیقی1/91%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش1/9%شخص حقیقی1/8%شخص حقیقی1/27%شرکت توسعه فن آوران داده پرداززرفام-سهامی خاص-1/1%شخص حقیقی1/04%PRXسبد-شرک37608--FIN00151-1/01%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش
  2/59 M
  -132/00 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/55%
0/00
-131/03
بشهاببشهاب
20,940-4/99
29/64 B
15/27 T
3/94%
5/62 B
0/5411/31
بکاببکاب
12,220-1/86
29/04 B
6/00 T
1/55%
3/52 B
1/0142/46
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
0/97%---
بموتوبموتو
2,684-0/9
19/65 B
54/07 T
13/97%
6/70 B
1/610/29
بتکبتک
256,350-2
2/88 B
2/31 T
0/6%
0/00
11,135/45
بترانسبترانس
2,874-1/14
114/74 B
104/62 T
27/04%
-13/06 B
0/738/55
بالبربالبر
25,340-4/47
8/66 B
16/22 T
4/19%
-633/15 M
0/5580/42
بکامبکام
2,793-4/38
35/61 B
38/20 T
9/87%
-404/41 M
0/6718/5
بنیروبنیرو
4,107-4/69
24/99 B
38/68 T
10%
441/96 M
0/9510/17
بسویچبسویچ
4,251-4/2
8/24 B
54/80 T
14/16%
-7/17 B
0/1911/83
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/9%---
بکابلبکابل
35,000-0/86
85/64 B
35/83 T
9/26%
-50/99 B
0/46-