نیرو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/48%
حجم
1
0
2
0
8
0
/
6
0
3
0
K
0

نیرو

|مجاز
نیرو سرمایه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/48%
حجم
1
0
2
0
8
0
/
6
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  7
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+12/1%
  • صنعت+0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,300پایین ترین قیمت21,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/24 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/55 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 967/90 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/46
21,150بازه قیمت روز19,950
7/74 B
حقیقی
2/80 B
0/00
حقوقی
4/94 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E116/96
 • P/Eگروه-
 • EPS182
 • P/S
  55/33
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 215/44 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 384/20 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار-سهامی خاص-9/6%کارگزاری سهام گستران شرق-سهامی خاص-4/7%شخص حقیقی4/39%شخص حقیقی2/48%شخص حقیقی2/09%شخص حقیقی2/01%شخص حقیقی1/91%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش1/9%شخص حقیقی1/8%شخص حقیقی1/27%شرکت توسعه فن آوران داده پرداززرفام-سهامی خاص-1/1%شخص حقیقی1/04%PRXسبد-شرک37608--FIN00151-1/01%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش
  2/59 M
  -132/00 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/58%
0/00
-127/17
بشهاببشهاب
20,480-1/29
14/29 B
14/93 T
3/89%
2/89 B
0/5911/21
بکاببکاب
12,4201/55
31/73 B
6/09 T
1/59%
2/74 B
1/3644/03
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
0/98%---
بموتوبموتو
2,670-1/64
14/69 B
53/79 T
14/02%
11/63 B
1/3810/48
بتکبتک
256,150-1/99
417/07 M
2/31 T
0/6%
0/00
0/331,128/94
بترانسبترانس
2,832-0/59
49/39 B
103/09 T
26/86%
-6/43 B
0/88/66
بالبربالبر
25,010-1/34
12/10 B
16/01 T
4/17%
-574/28 M
0/5380/87
بکامبکام
2,8070/29
13/63 B
38/40 T
10%
261/17 M
0/9318/86
بنیروبنیرو
4,075-0/88
11/95 B
38/38 T
10%
-293/82 M
0/8910/26
بسویچبسویچ
4,151-5/31
10/65 B
53/51 T
13/94%
-1/18 B
0/3311/74
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/91%---
بکابلبکابل
35,5003/71
371/60 B
36/34 T
9/47%
213/12 B
1/69-