غمارگ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
3
0
%
حجم
سهم
2
0
/
9
0
1
0
M
غ

غمارگ

|مجاز
مارگارین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
9
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,216پایین ترین قیمت1,216

  بازده ماهانه

  غمارگصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غمارگ
1,264بازه قیمت روز1,216
3/54 B
حقیقی
3/54 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  11/71 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  126/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/36
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
1,2163,540,13737
1,23062,6852
1,26050,0001
1,26147,0001
1,263200,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/97
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/54 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,515,013,000
 • درصد شناور
  %25/95
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-68/47%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -3/23%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گروه توسعه بهشهر1/35%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد