کمینا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم
2
0
1
0
/
5
0
5
0
K
تصویر نماد کمینا

کمینا

|مجاز
شیشه سازی مینا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/07%
حجم معاملات
2
0
1
0
/
5
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,610پایین ترین قیمت14,610

  بازده ماهانه

  کمیناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کمینا
 • ارزش بازار
  19/16 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  104/95 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/33
15,510بازه قیمت روز14,610
314/86 M
حقیقی
314/86 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/33 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,273,000,000
 • درصد شناور
  %29/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا-سهامی خا51%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی6/17%صندوق بازنشستگی کشوری3/52%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ2/48%شرکت توسعه بازاریابی وفروش برق صبا-سهامی خاص -1/52%شخص حقیقی1/43%شخص حقیقی1/31%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/16%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/11%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد