ولیز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/53%
حجم
1
0
1
0
/
5
0
9
0
M
0

ولیز

|مجاز
لیزینگ ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/53%
حجم
1
0
1
0
/
5
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/8%
  • صنعت0
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,000پایین ترین قیمت1,920

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/72 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/79 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 254/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/91
2,085بازه قیمت روز1,965
28/05 B
حقیقی
34/74 B
6/69 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
7/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک تجارت57/25%شرکت توسعه کسب وکارباتیس-سهامی خاص-1/98%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
6,0109/21
40/05 B
9/02 T
8/45%
-870/48 M
1/129/06
ولبهمنولبهمن
4,0662/21
3/55 B
21/14 T
19/81%
-738/84 M
1/069/63
وایرانوایران
5,5801/6
29/52 B
9/10 T
8/52%
-505/40 M
0/9824/07
ولساپاولساپا
1,7230/92
17/99 B
25/05 T
23/48%
261/30 M
1/3712/42
ولغدرولغدر
5,1302/95
14/73 B
7/70 T
7/21%
177/30 M
0/9131/06
ولصنمولصنم
3,9402/36
8/00 B
15/76 T
14/77%
-305/65 M
1/247/45
ولپارسولپارس
5,1301/94
11/06 B
6/67 T
6/25%
-1/45 B
3/3116/37
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/81%---
ولکارولکار
6,190-0/64
9/19 B
9/29 T
8/7%
-304/46 M
3/38-