ولیز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/75%
حجم
5
0
/
2
0
8
0
M
0

ولیز

|مجاز
لیزینگ ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/75%
حجم
5
0
/
2
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+16/6%
  • صنعت-0/4%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,167پایین ترین قیمت2,081

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/44 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 163/76 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/1
2,190بازه قیمت روز2,064
11/14 B
حقیقی
11/14 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
7/92
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک تجارت57/25%شرکت توسعه کسب وکارباتیس-سهامی خاص-1/98%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر واسطه گریهای مالی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ولملتولملت
4,990-5/64
10/83 B
7/49 T
7/02%
-307/38 M
0/77/71
ولبهمنولبهمن
3,9713/2
19/25 B
20/65 T
19/37%
-9/13 B
0/89/53
وایرانوایران
6,070-4/92
50/05 B
9/89 T
9/28%
1/70 B
0/5324/81
ولساپاولساپا
1,688-0/48
33/92 B
24/54 T
23/02%
-363/87 M
1/4311/81
ولغدرولغدر
5,140-0/39
31/65 B
7/71 T
7/23%
-165/75 M
0/6230/94
ولصنمولصنم
4,0674/99
49/73 B
16/27 T
15/26%
1/45 B
1/677/61
ولپارسولپارس
5,830-0/34
36/59 B
7/58 T
7/11%
-109/60 M
2/2318/23
ولنوین
و
1,0000
0/00
3/00 T
2/81%---
ولکارولکار
6,310-0/47
15/35 B
9/46 T
8/88%
3/53 B
4/22-