کصدف
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
2
0
/
8
0
2
0
K
تصویر نماد کصدف

کصدف

|مجاز
کاشی صدف سرام استقلال آباده|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
8
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,860پایین ترین قیمت17,860

  بازده ماهانه

  کصدفصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کصدف
18,580بازه قیمت روز17,860
50/37 M
حقیقی
50/37 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • ارزش بازار
  6/56 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  50/37 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
17,860836,30019
18,2003,0001
20,2908364
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
5/43
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  992/56 Kسهم
 • تعداد سهام
  360,000,000
 • درصد شناور
  %53/85
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۴:۱۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کصدف1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱:۳۰”
  توقف نماد (کصدف1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۴:۰۶”
  عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (کصدف4)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۳:۵۵”
  عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (کصدف4)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۸:۱۶”
  عرضه عمده سهام غیرمدیریتی در نماد معاملاتی (کصدف4)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تهیه وتولیدخاک نسوزاستقلال آباده-سهامی ع31/6%شخص حقیقی5/64%شخص حقیقی4/29%شخص حقیقی1/66%شخص حقیقی1/51%شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص-1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد