کصدف

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/38%
حجم
4
0
3
0
9
0
/
9
0
7
0
K
0

کصدف

|مجاز
کاشی صدف سرام استقلال آباده|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/38%
حجم
4
0
3
0
9
0
/
9
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/8%
  • صنعت-3/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,400پایین ترین قیمت22,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/94 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/64 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 821/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/6
22,400بازه قیمت روز21,100
9/86 B
حقیقی
8/22 B
0/00
حقوقی
1/64 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
5/97
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 635/93 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E14/78
 • P/Eگروه-
 • EPS1,516
 • P/S
  5/07
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 515/65 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 443/65 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 458/57 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 11/33 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 12/43 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تهیه وتولیدخاک نسوزاستقلال آباده-سهامی ع30/5%شخص حقیقی5/17%شخص حقیقی4/29%شخص حقیقی1/48%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی اتحادبازارسرمایه1/17%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی اتحادبازارسرمایه
  2/83 M
  -73/00 K
  شخص حقیقی
  2/80 M
  -400/00 K

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
6,930-3/29
6/62 B
35/63 T
26/8%
-3/66 B
0/47/21
کپارسکپارس
10,8802/07
20/69 B
17/79 T
13/39%
-10/08 B
0/847/24
کترامکترام
7,610-11/96
30/60 B
12/91 T
9/71%
-10/48 B
0/413/15
کسعدیکسعدی
7,830-0/76
6/87 B
7/83 T
5/89%
2/61 M
1/112/92
کساوهکساوه
58,230-6/36
10/07 B
30/84 T
23/2%
-4/32 B
0/217/18
کلوندکلوند
41,910-0/76
7/82 B
16/76 T
12/61%
-417/19 M
1/057/29
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/13%---
کهرامکهرام
36,750-1/89
6/83 B
2/76 T
2/07%
0/00
1-
کارام
ک
8,090-4/94
101/02 M
7/88 T
5/93%
0/00
1-