نشار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

نشار

|مجاز
کارخانجات پشمبافی افشار یزد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+2/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۷
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۵/۳
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/00 M
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1بازه قیمت روز1
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 40/00 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS4,439
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 0/00
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 0/00
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 0/00
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح11/68%شخص حقیقی9/37%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-9%شخص حقیقی6/4%شخص حقیقی5/67%شخص حقیقی4/94%شخص حقیقی3/5%شخص حقیقی1/93%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (منسوجات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع بلوچ
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
نساجی قائمشهر
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
نتوسنتوس
9,890-2/92
1/79 B
2/74 T
7/2%
0/00
0/65111/59
نمرینونمرینو
48,2501/24
50/65 B
19/30 T
50/72%
-15/71 B
0/6325/03
نطریننطرین
12,120-5/74
26/61 B
9/39 T
24/68%
-1/69 B
0/6632/88
نبروجنبروج
10,6604
6/95 M
6/32 T
16/61%
0/00
4-
نخریس
ن
1,0000
0/00
300/00 B
0/79%---