لکما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
4
0
3
0
6
0
/
8
0
6
0
K
0

لکما

|مجاز
کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
حجم
4
0
3
0
6
0
/
8
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  8
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/9%
  • صنعت+19/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,806پایین ترین قیمت1,806

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۳
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/91 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 112/71 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/57
1,916بازه قیمت روز1,806
788/97 M
حقیقی
788/97 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
38/45
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 12/41 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -7/16%شخص حقیقی2/01%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/01%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/93%شخص حقیقی1/72%شخص حقیقی1/53%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/46%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/42%شخص حقیقی1/38%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/28%شخص حقیقی1/23%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/13%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
لپیاملپیام
52,3502/9
26/75 B
9/42 T
21/43%
-8/94 B
0/9-
لپارسلپارس
115,1903/6
104/02 B
34/56 T
78/57%
1/75 B
1/47-