لکما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/15%
حجم
2
0
4
0
/
1
0
4
0
M
تصویر نماد لکما

لکما

|ممنوع-متوقف
کارخانجات مخابراتی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/92%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/15%
حجم معاملات
2
0
4
0
/
1
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,162پایین ترین قیمت1,112

  بازده ماهانه

  لکماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

لکما
 • ارزش بازار
  10/39 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  ,
  1
  0
  4
  0
  1
  0
  ,
  0
  0
  8
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/27
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  250/86 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/53
1,176بازه قیمت روز1,108
27/59 B
حقیقی
27/59 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
18/71
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  17/71 Mسهم
 • تعداد سهام
  9,095,450,000
 • درصد شناور
  %74/70
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -7/14%شخص حقیقی2/01%شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-2/01%شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع-1/93%شخص حقیقی1/72%شخص حقیقی1/53%شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-1/46%شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-1/42%شخص حقیقی1/4%شرکت س ااصفهان س.ع-م ک م ف ع-1/28%شخص حقیقی1/23%شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع-1/13%شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد