کباده
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
%
حجم
سهم
3
0
6
0
0
0
/
6
0
6
0
K
تصویر نماد کباده

کباده

|مجاز
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
6
0
0
0
/
6
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,300پایین ترین قیمت13,680

  بازده ماهانه

  کبادهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کباده
14,520بازه قیمت روز13,680
4/99 B
حقیقی
4/99 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  6
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  15/68 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  249/42 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/20
تعدادحجم خریدقیمت
13,89413,680
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
13,9205,0001
13,9603,5301
13,98010,0001
13,99040,0001
14,0906,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/29 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,117,893,000
 • درصد شناور
  %32/47
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۱۴:۱۴”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱۵:۲۰”
  توقف نماد (کباده1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۱۰۱۵:۱۵”
  توقف نماد (کباده1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۲:۵۸”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کباده1)
  ۱۴۰۳/۱/۱۵۱۴:۴۷”
  بازگشایی نماد معاملاتی (کباده1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شهرداری آباده65/77%شرکت تعاونی کامیونداران خودراننده آباده توابع1/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد