ومشان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
حجم
1
0
6
0
0
0
/
3
0
4
0
K
تصویر نماد ومشان

ومشان

|مجاز
س. فنی و مهندسی مشانیر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3%
حجم معاملات
1
0
6
0
0
0
/
3
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,830پایین ترین قیمت16,830

  بازده ماهانه

  ومشانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,683,000,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ومشان
 • ارزش بازار
  4/38 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/68 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  385/50 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/9
16,830بازه قیمت روز15,850
2/70 B
حقیقی
1/02 B
0
حقوقی
1/68 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  260,000,000
 • درصد شناور
  %40/15
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت جامدسازان آرمان-سهامی خاص-19%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار18/02%شرکت پیشروامیدهامون-سهامی عام-8/51%شخص حقیقی2/65%شخص حقیقی2/32%شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه-سهامی خاص-1/59%PRXسبد-شرک70711--شرک79954-1/28%شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان-سهامی عام-1/16%شرکت الماس شهرادشرق-سهامی خاص-1/13%شخص حقیقی1/07%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد