ومشان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
حجم
3
0
5
0
0
0
/
5
0
9
0
K
0

ومشان

|ممنوع-متوقف
س. فنی و مهندسی مشانیر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
حجم
3
0
5
0
0
0
/
5
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  6
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/5%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت249,500پایین ترین قیمت235,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 64/17 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
  0
  0
  ,
  5
  0
  9
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 511/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/98
19,570بازه قیمت روز18,430
76/23 B
حقیقی
79/48 B
10/30 B
حقوقی
7/05 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
19/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E20/66
 • P/Eگروه-
 • EPS929
 • P/S
  61/68
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 90/93 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 144/78 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 0/00
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 19/25 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت جامدسازان آرمان-سهامی خاص-19%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار14/74%شخص حقیقی4/83%شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا-سهامی عام -4/05%شرکت گروه صنعتی ایرانیان پارتیان آرارات-س.خ-2/44%شخص حقیقی1/98%شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه-سهامی خاص-1/09%شرکت اطمینان گستردانا-سهامی خاص-1/05%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شرکت مسیرابریشم نوین-سهامی خاص-1%شرکت رانش محرک-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
30,7002/51
462/55 B
15/35 T
4/57%
22/90 B
0/763/58
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,6402/97
22/86 B
61/01 T
18/15%
8/96 B
5/4142/94
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
4%
0/00
0/88-
وارسوارس
38,100-0/67
964/89 B
19/05 T
5/67%
19/38 B
2/0315/15
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/56%
127/86 M
0/963/7
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/09%---
ولرازولراز
67,200-2/96
3/07 B
4/10 T
1/22%
0/00
0/3-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
43/67%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,600-0/46
92/39 B
10/43 T
3/1%
-2/76 B
1/3559/68
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
5/12%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,925-2/97
10/27 B
7/31 T
2/17%
-2/75 B
0/495/5
واحصاواحصا
26,7501/31
17/89 B
11/30 T
3/36%
-3/14 B
1/7326/24
ولاناولانا
37,900-2/97
13/23 B
3/79 T
1/13%
-375/50 M
0/6585/84
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/78%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/89%---
ولشرقولشرق
5,980-6/65
8/52 B
8/37 T
2/49%
-1/01 B
0/5446/55