مرقام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
1
0
%
حجم
ریال
1
0
/
4
0
7
0
M
م

مرقام

|مجاز
ایران ارقام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
1
0
%
حجم معاملات
ریال
1
0
/
4
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,070پایین ترین قیمت8,070

  بازده ماهانه

  مرقامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -9/35 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

مرقام
8,230بازه قیمت روز8,070
1/71 B
حقیقی
11/06 B
10/16 B
حقوقی
807/00 M
 • تعداد معاملات
  6
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  4/05 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/29
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -9/35 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  155/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/53
 • حجم عرضه868/07 K
 • حجم تقاضا1/00 K
تعدادحجم خریدقیمت
11,0007,890
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
8,070687,57517
8,12010,0002
8,2106,0001
8,2207,2002
8,230125,6283
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/38
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/42 Mسهم
 • تعداد سهام
  500,000,000
 • درصد شناور
  %53/80
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان -سهامی خاص -32/05%شخص حقیقی3/01%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-2/17%شخص حقیقی1/96%شخص حقیقی1/74%BFMصندوق.س.ا.ب.نهایت اندیش اقتصادبیدار1/63%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد