غبهار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
5
0
%
حجم
سهم
5
0
/
4
0
2
0
M
تصویر نماد غبهار

غبهار

|مجاز
کشت وصنعت بهاران گل بهار خراسان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
4
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  2
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,650پایین ترین قیمت21,850

  بازده ماهانه

  غبهارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غبهار
22,650بازه قیمت روز21,850
122/28 B
حقیقی
122/28 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  8/75 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %1/4
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/20 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/27
 • حجم عرضه1/02 M
 • حجم تقاضا161/77 K
تعدادحجم خریدقیمت
11870,23622,650
5404,00022,500
2200,19022,450
2232,56022,400
2236,81022,350
قیمتحجم فروشتعداد
000
000
000
000
000
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  388,039,000
 • درصد شناور
  %23/32
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۲۱:۵۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (غبهار1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۲۱:۳۴”
  عدم تایید بخشی از معاملات دربرخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۴/۲۶۱۳:۰۶”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (غبهار1)
  ۱۴۰۲/۴/۲۵۱۴:۱۳”
  بازگشايي نماد معاملاتي (غبهار1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۲۱۴:۱۳”
  توقف نمادهاي معاملاتي (خودكفا1) ، (سمتاز1) و (غبهار1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کشت وصنعت شهداب ناب خراسان-سهامی عام-74/79%شخص حقیقی1/89%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد