قاروم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
حجم
5
0
/
1
0
5
0
K
0

قاروم

|مجاز
قند ارومیه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
حجم
5
0
/
1
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  9
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/3%
  • صنعت-0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت96,100پایین ترین قیمت96,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   آگهی ثبت افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/96 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -127/24 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 91/85 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/84
102,550بازه قیمت روز96,650
367/39 M
حقیقی
439/47 M
72/08 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
10/73
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 128/99 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع شهدآذربایجان-سهامی خاص-78/14%شخص حقیقی4/99%شخص حقیقی3/99%شخص حقیقی3/04%شرکت شهد-سهامی عام-2%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,200-0/61
4/57 B
28/70 T
9/07%
0/00
0/88-
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
5/11%
0/00
0/67-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-1/12
21/85 M
4/65 T
1/47%
0/00
1-
قشیرقشیر
9,2904/96
50/83 B
7/24 T
2/29%
0/00
1/07-
قشکرقشکر
2,7750/18
2/68 B
6/83 T
2/16%
-1/48 B
0/28-
قثابتقثابت
2,761-0/07
10/39 B
17/84 T
5/64%
-363/22 M
0/43-
قزوینقزوین
7,7501/42
2/71 B
16/04 T
5/07%
-2/06 B
0/5-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,170-1/47
3/00 B
14/71 T
4/65%
-824/93 M
0/57-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
29,8404/99
30/14 B
20/73 T
6/55%
1/06 B
1/22-
قهکمتقهکمت
10,8000
1/27 B
30/73 T
9/71%
-415/38 M
3/52-
قصفهاقصفها
142,850-0/62
773/80 M
27/86 T
8/8%
0/00
1/5-
قنیشاقنیشا
2,780-1/26
2/12 B
11/12 T
3/51%
-502/50 M
0/81-
قمروقمرو
9,160-2/83
926/89 M
18/32 T
5/79%
0/00
0/53-
قپیراقپیرا
12,0900/74
1/28 B
30/58 T
9/66%
618/38 M
1/59-
قنقشقنقش
228,9502/99
35/52 B
31/82 T
10/06%
-2/29 B
0/73-
قشرینقشرین
7,590-2/76
2/15 B
19/04 T
6/02%
0/00
0/86-
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/46%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------