پلوله

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
حجم
2
0
0
0
3
0
/
6
0
4
0
K
0

پلوله

|مجاز
گازلوله‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
حجم
2
0
0
0
3
0
/
6
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  0
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/1%
  • صنعت+4/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت45,400پایین ترین قیمت43,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصمیم در بروز رسانی نرخ های فروش محصولات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/98 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/96 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 341/43 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/26
45,800بازه قیمت روز43,200
6/49 B
حقیقی
4/53 B
2/75 B
حقوقی
4/70 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 497/51 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E6/86
 • P/Eگروه-
 • EPS6,388
 • P/S
  3/21
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-42/36%شخص حقیقی3/12%شخص حقیقی2/25%شخص حقیقی2/22%شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو1/94%شخص حقیقی1/91%شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان-سهامی خاص-1/46%شخص حقیقی1/33%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/33%شخص حقیقی1/22%شرکت توسعه اقتصادی آرین-سهامی عام-1/15%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو
  4/38 M
  61/00 K
  شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان-سهامی خاص-
  3/29 M
  10/00 K
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  2/99 M
  94/14 K
  شرکت توسعه اقتصادی آرین-سهامی عام-
  2/60 M
  30/00 K

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پکویرپکویر
7,530-1/43
100/54 B
49/25 T
15/92%
-41/57 B
0/6511/48
پشاهنپشاهن
141,550-3
1/43 B
8/53 T
2/76%
0/00
0/4362/52
پاساپاسا
15,670-6/47
19/45 B
29/77 T
9/62%
1/72 B
0/679/33
پلاستپلاست
12,9300/55
12/80 B
6/46 T
2/09%
0/00
0/995/28
پتایرپتایر
2,4140/37
20/97 B
31/38 T
10/14%
57/96 M
0/8614/66
پلاسکپلاسک
6,9801/32
29/16 B
10/19 T
3/29%
1/60 B
0/87-
پسهندپسهند
57,010-0/24
7/46 B
19/95 T
6/45%
-3/01 B
0/648/83
پدرخشپدرخش
11,7200/09
49/94 B
5/86 T
1/89%
-133/75 M
0/8919/23
پکرمانپکرمان
30,9800/55
6/49 B
78/27 T
25/3%
-4/36 B
4/869/09
پیزدپیزد
13,7100/22
7/90 B
27/97 T
9/04%
-126/41 M
2/5512/32
پارتاپارتا
6,730-2/05
27/89 B
41/73 T
13/49%
-19/93 B
0/24-