پلوله
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
6
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
8
0
4
0
/
4
0
2
0
K
تصویر نماد پلوله

پلوله

|مجاز
تولیدی گاز لوله|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
6
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
8
0
4
0
/
4
0
2
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  6
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,540پایین ترین قیمت5,460

  بازده ماهانه

  پلولهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پلوله
5,780بازه قیمت روز5,460
462/71 M
حقیقی
462/71 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  6/43 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  51/41 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/78
تعدادحجم خریدقیمت
11,0115,470
118,7485,460
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
5,5908,1392
5,62025,0106
5,76018,2002
5,7803,8763
5,80050,9302
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  606/98 Kسهم
 • تعداد سهام
  225,000,000
 • درصد شناور
  %37/33
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۴۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (قجام1) ، (پلوله1) و (ثنظام1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۷:۵۷”
  توقف نماد (پلوله1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۳:۴۷”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (پلوله1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۲:۵۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی (پلوله1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۴:۱۰”
  توقف نمادهای معاملاتی (سلار1)، (سکارون1) و (پلوله1) در پایان جلسه معاملات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-42/36%شخص حقیقی3/12%شخص حقیقی2/22%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین2/05%شخص حقیقی1/96%شخص حقیقی1/79%شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو1/7%شرکت توسعه اقتصادی آرین-سهامی عام-1/38%شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان-سهامی خاص-1/36%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/12%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد