پلوله

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/45%
حجم
2
0
5
0
1
0
/
6
0
0
0
K
0

پلوله

|مجاز
گازلوله‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/45%
حجم
2
0
5
0
1
0
/
6
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/4%
  • صنعت+5/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت45,500پایین ترین قیمت43,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصمیم در بروز رسانی نرخ های فروش محصولات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 9/97 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -254/98 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 340/24 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/24
45,800بازه قیمت روز43,200
4/76 B
حقیقی
5/02 B
6/37 B
حقوقی
6/11 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 497/51 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/1
 • P/Eگروه-
 • EPS6,388
 • P/S
  3/32
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-42/36%شخص حقیقی3/12%شخص حقیقی2/25%شخص حقیقی2/22%شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو1/91%شخص حقیقی1/91%شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان-سهامی خاص-1/45%شخص حقیقی1/33%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/28%شخص حقیقی1/22%شرکت توسعه اقتصادی آرین-سهامی عام-1/14%شخص حقیقی1/06%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو
  4/32 M
  106/00 K
  شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان-سهامی خاص-
  3/28 M
  37/00 K
  شرکت توسعه اقتصادی آرین-سهامی عام-
  2/57 M
  94/00 K

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پکویرپکویر
7,6802/71
189/07 B
50/23 T
16/09%
24/14 B
1/2611/6
پشاهنپشاهن
141,850-2/99
1/63 B
8/55 T
2/74%
0/00
162/68
پاساپاسا
16,140-4/83
14/76 B
30/67 T
9/83%
-1/84 B
0/659/45
پلاستپلاست
12,6802/96
28/69 B
6/34 T
2/03%
5/54 B
1/45/31
پتایرپتایر
2,4771/71
62/98 B
32/20 T
10/32%
-385/14 M
1/3814/77
پلاسکپلاسک
6,8204/89
81/45 B
9/96 T
3/19%
3/49 B
1/85-
پسهندپسهند
57,090-0/79
2/39 B
19/98 T
6/4%
-305/40 M
1/378/72
پدرخشپدرخش
11,5904/95
159/34 B
5/79 T
1/86%
8/56 B
1/1719/33
پکرمانپکرمان
30,9402/02
15/30 B
78/17 T
25/05%
-4/08 B
1/679/16
پیزدپیزد
13,640-0/94
11/06 B
27/83 T
8/92%
-847/02 M
2/1111/95
پارتاپارتا
6,830-7/46
38/34 B
42/35 T
13/57%
-18/37 B
0/63-