تفیرو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
حجم
1
0
/
6
0
5
0
K
تصویر نماد تفیرو

تفیرو

|مجاز
مهندسی فیروزا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/91%
حجم معاملات
1
0
/
6
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت53,100پایین ترین قیمت53,100

  بازده ماهانه

  تفیروصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

تفیرو
 • ارزش بازار
  637/20 Bریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  87/83 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2
53,100بازه قیمت روز50,100
87/83 M
حقیقی
87/83 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  12,000,000
 • درصد شناور
  %22/86
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت داروسازی تهران شیمی-سهامی عام-8/36%شخص حقیقی7/78%شخص حقیقی5/33%شخص حقیقی5/33%شخص حقیقی5/2%شخص حقیقی5/2%شخص حقیقی5/01%شخص حقیقی3/99%شخص حقیقی3/56%شخص حقیقی3/32%شخص حقیقی2/21%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/69%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/59%شخص حقیقی1/56%شخص حقیقی1/54%شخص حقیقی1/52%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد