فافزا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
حجم
4
0
7
0
/
2
0
3
0
K
تصویر نماد فافزا

فافزا

|مجاز
فولاد افزا سپاهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
حجم معاملات
4
0
7
0
/
2
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت59,700پایین ترین قیمت58,150

  بازده ماهانه

  فافزاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فافزا
 • ارزش بازار
  5/29 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  184/36 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/87
59,750بازه قیمت روز56,350
2/77 B
حقیقی
2/77 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  90,000,000
 • درصد شناور
  %32/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس-سهامی عام-30/51%شرکت تکادو-سهامی عام-25/2%شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص-3/85%شخص حقیقی1/86%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1/71%شخص حقیقی1/67%شرکت توسعه فن آوران داده پرداززرفام-سهامی خاص-1/6%شرکت سرمایه گذاری تدبیرسازان صبامهرارس-س.خ-1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد