ثعتما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
تصویر نماد ثعتما

ثعتما

|ممنوع-متوقف
س. ساختمانی اعتماد گستر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  2
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت32,250پایین ترین قیمت32,250

  بازده ماهانه

  ثعتماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثعتما
 • ارزش بازار
  4/70 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  50/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1
34,150بازه قیمت روز32,250
50/31 M
حقیقی
50/31 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  141,466,000
 • درصد شناور
  %53/68
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی6/03%شخص حقیقی4%شخص حقیقی3/84%شخص حقیقی3/78%شخص حقیقی3/65%شخص حقیقی2/9%شخص حقیقی2/61%شخص حقیقی2/32%شخص حقیقی2/16%شخص حقیقی1/99%شخص حقیقی1/7%شخص حقیقی1/67%شخص حقیقی1/62%شخص حقیقی1/53%شخص حقیقی1/52%شرکت ساختمان نارووندادارزین-سهامی خاص-1/52%شخص حقیقی1/33%شرکت سرمایه گذاری چشم اندازتوسعه شمال-سهامی عا1/15%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد