ثزاگرس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
2
0
3
0
/
0
0
9
0
K
تصویر نماد ثزاگرس

ثزاگرس

|مجاز
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
3
0
/
0
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت112,700پایین ترین قیمت112,700

  بازده ماهانه

  ثزاگرسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثزاگرس
112,700بازه قیمت روز108,300
2/60 B
حقیقی
2/60 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  7/29 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  867/30 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  4/33
تعدادحجم خریدقیمت
22765,548112,700
قیمتحجم فروشتعداد
000
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/78
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/30 Mسهم
 • تعداد سهام
  66,000,000
 • درصد شناور
  %50/42
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۱:۴۱”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۳:۳۱”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۳:۱۲”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۳۷”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۲۳:۱۰”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-سهامی عام-16/54%شرکت تامین مسکن نویدایرانیان-سهامی عام-15/52%شرکت تامین مسکن نوین-سهامی عام-1/97%شرکت صبافولادکاسپین-سهامی خاص-1/81%شخص حقیقی1/78%شخص حقیقی1/63%شخص حقیقی1/43%شخص حقیقی1/37%شخص حقیقی1/33%شخص حقیقی1/13%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/01%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد