ثنام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/77%
حجم
9
0
/
0
0
4
0
M
تصویر نماد ثنام

ثنام

|مجاز
س ساختمانی ب نام آوران مهندسی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/77%
حجم معاملات
9
0
/
0
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,917پایین ترین قیمت1,809

  بازده ماهانه

  ثنامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  8,564,998,524ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثنام
 • ارزش بازار
  4/49 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/38
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  8/56 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  351/41 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/54
1,917بازه قیمت روز1,807
16/16 B
حقیقی
7/60 B
1/02 B
حقوقی
9/59 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  10/30 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,367,650,000
 • درصد شناور
  %56/46
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی9%شخص حقیقی3/79%شخص حقیقی3/48%شرکت ناورود-سهامی خاص-3/4%شرکت گروه بین المللی آبادراهان پارس-سهامی خاص-2/39%شخص حقیقی2/31%شخص حقیقی1/93%شخص حقیقی1/93%شخص حقیقی1/93%شخص حقیقی1/93%شخص حقیقی1/44%شخص حقیقی1/37%شخص حقیقی1/32%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/26%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد