وثخوز
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
5
0
%
حجم
سهم
1
0
5
0
/
9
0
5
0
K
تصویر نماد وثخوز

وثخوز

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
9
0
5
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
5
0
/
9
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت82,050پایین ترین قیمت82,050

  بازده ماهانه

  وثخوزصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وثخوز
83,650بازه قیمت روز80,450
1/31 B
حقیقی
1/31 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  ,
  9
  0
  4
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  5/74 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  654/14 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  6/50
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/62
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  379/87 Kسهم
 • تعداد سهام
  70,000,000
 • درصد شناور
  %31/55
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۲:۱۹”
  توقف نماد معاملاتی (وثخوز1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۱:۳۱”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (وثخوز1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۸:۱۶”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (وثخوز1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۱۱:۳۳”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۷:۴۳”
  توقف نماد (وثخوز1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی سپهرآرمان-سهامی خاص-43/68%شرکت کشت وصنعت قندخاورمیانه-سهامی خاص-8/84%شرکت مدیریت سرمایه خوشه-سهامی خاص-7/3%شخص حقیقی4/07%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/16%شرکت گروه مالی فخر-سهامی خاص-1/11%شرکت فولادکاویان-سهامی عام-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد