فبیرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/91%
حجم
3
0
/
2
0
2
0
M
0

فبیرا

|مجاز
بسته‌ بندی‌ ایران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/91%
حجم
3
0
/
2
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/1%
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,880پایین ترین قیمت4,731

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه نهایی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/48 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/03 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 322/95 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/96
5,020بازه قیمت روز4,728
7/10 B
حقیقی
15/13 B
8/31 B
حقوقی
277/67 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/33 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-62
 • P/S
  6/38
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 6/94 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 6/21 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 5/22 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 32/11 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 26/42 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-56/92%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی3/24%شرکت بیمه رازی -سهامی عام -2/22%شخص حقیقی1/95%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-
  1/01 B
  1/00 M
  شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی
  57/46 M
  1/00 M

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6402/95
5/18 B
3/86 T
2/1%
0/00
6/25104/51
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
3/9%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/44%---
فجوشفجوش
1,782-1/63
4/66 B
3/76 T
2/04%
0/00
1/06-
فاراکفاراک
1,874-0/74
35/70 B
38/68 T
21/02%
-3/78 B
1/0312
فجامفجام
7,770-1/16
4/93 B
6/99 T
3/8%
-463/57 M
1/7714/13
فلامیفلامی
13,1402/95
38/49 B
7/88 T
4/29%
-1/42 B
1/2514/48
فامافاما
11,1800/45
11/40 B
39/13 T
21/27%
-6/07 B
0/38/14
فاذرفاذر
1,7130/93
45/14 B
31/05 T
16/88%
-294/25 M
1/07-
چدنچدن
2,8012/86
109/57 B
30/81 T
16/74%
26/64 B
0/787/81
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/66%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,4002/8
4/19 B
8/96 T
4/87%
0/00
2/6-