فبیرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/91%
حجم
5
0
/
4
0
8
0
M
تصویر نماد فبیرا

فبیرا

|مجاز
بسته بندی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/91%
حجم معاملات
5
0
/
4
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,432پایین ترین قیمت2,292

  بازده ماهانه

  فبیراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -4,996,749,249ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فبیرا
 • ارزش بازار
  8/67 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/00 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  755/19 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/55
2,432بازه قیمت روز2,292
8/31 B
حقیقی
13/30 B
5/00 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/17
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/22 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,600,000,000
 • درصد شناور
  %34/41
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنایع بهشهر-سهامی عام-56/95%شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران -سهامی3/51%شرکت بیمه رازی -سهامی عام -2/15%شخص حقیقی1/91%PRXسبد-شرک17955--موس07209-1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد