کهرام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
حجم
3
0
0
0
8
0
/
0
0
6
0
K
تصویر نماد کهرام

کهرام

|مجاز
تولیدی گرانیت بهسرام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/34%
حجم معاملات
3
0
0
0
8
0
/
0
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت29,950پایین ترین قیمت28,850

  بازده ماهانه

  کهرامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کهرام
 • ارزش بازار
  2/20 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/41
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  196/30 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/78
29,950بازه قیمت روز28,850
9/03 B
حقیقی
9/03 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  338/41 Kسهم
 • تعداد سهام
  75,000,000
 • درصد شناور
  %50/20
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان -سهامی عام40/16%شرکت مهندسی قائم سپاهان-سهامی خاص-4/42%شرکت آزمون احیاسپاهان-سهامی خاص-2/67%شرکت سرامیک های صنعتی اردکان-سهامی عام-1/33%شخص حقیقی1/22%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد