کهرام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم
6
0
9
0
/
3
0
7
0
K
0

کهرام

|مجاز
تولیدی گرانیت بهسرام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم
6
0
9
0
/
3
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/7%
  • صنعت-0/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت35,800پایین ترین قیمت35,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۳/۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/70 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 103/08 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/46
36,800بازه قیمت روز35,400
2/47 B
حقیقی
2/47 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 188/86 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-2,481
 • P/S
  4/15
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 244/48 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 208/67 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان-سهامی عام40/16%شرکت مهندسی قائم سپاهان-سهامی خاص-4/42%شرکت آزمون احیاسپاهان-سهامی خاص-2/67%شرکت سرامیک های صنعتی اردکان-سهامی عام-1/33%شخص حقیقی1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7,120-1/11
7/22 B
36/61 T
25/95%
-2/13 B
0/557/58
کصدفکصدف
20,9001/93
39/60 B
7/52 T
5/33%
-1/41 B
0/3513/92
کپارسکپارس
10,690-0/93
16/49 B
17/48 T
12/39%
-12/14 B
0/267/11
کترامکترام
7,960-7/5
38/46 B
13/50 T
9/57%
-8/64 B
0/4813/82
کسعدیکسعدی
7,660-1/04
3/46 B
7/66 T
5/43%
-195/50 M
0/6212/55
کساوهکساوه
62,1200/08
10/47 B
32/90 T
23/32%
-9/24 B
0/127/68
کلوندکلوند
42,5200/02
5/12 B
17/01 T
12/06%
-349/11 M
1/447/42
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/12%---
کارام
ک
8,090-4/94
101/02 M
7/88 T
5/59%
0/00
1-