وآیند

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
حجم
4
0
/
3
0
2
0
M
0

وآیند

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
حجم
4
0
/
3
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/5%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,750پایین ترین قیمت15,750

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 252/00 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -61/42 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 192/13 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/29
16,390بازه قیمت روز15,750
5/00 B
حقیقی
66/42 B
63/00 B
حقوقی
1/57 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-20,985
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 11/61 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 17/98 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 6/83 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 162/57 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 259/67 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین دانا-سهامی خاص-5%شرکت مدیریت سرمایه آسای دانا-سهامی خاص-5%شرکت توسعه سرمایه پارمیس-بامسئولیت محدود-5%شرکت بیمه رازی -سهامی عام -4/99%شخص حقیقی4/28%شرکت بازآفرین ابهرنیکو-سهامی خاص-3/69%شرکت راه سازان تلاش معدن-بامسئولیت محدود-3/12%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .نهایت نگر2/87%شرکت توسعه کسب وکارباتیس-سهامی خاص-2/86%موسسه بنیادخیریه نیکوکاری تات2/6%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/46%شخص حقیقی2/46%شخص حقیقی2/39%شرکت زینت تجارت آریا-سهامی خاص-2/28%شرکت پارس سرمایه تابا-سهامی خاص-2/19%شخص حقیقی2/08%شخص حقیقی2/08%شخص حقیقی2/08%شخص حقیقی2/08%شرکت تولیدی وصنعتی مهرآوران آتیه البرز-سهامی خ1/99%شخص حقیقی1/98%شخص حقیقی1/78%شخص حقیقی1/64%شرکت گروه مالی واقتصادی آینده1/36%شرکت تجارت کالای دناکیش-سهامی خاص-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .نهایت نگر
  460/59 M
  -3/87 M

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/65%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
28/37%
-311/66 B
0/333/08
ومللوملل
2,951-4/63
18/04 B
59/02 T
1/06%
-2/91 B
0/52-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5300/14
54/95 B
226/27 T
4/05%
-38/16 B
0/862/67
وپستوپست
10,430-1/81
36/45 B
170/96 T
3/06%
-31/93 B
0/235/49
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/11%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,283-1/31
13/59 B
105/02 T
1/88%
274/37 M
1/037/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/55%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
15/75%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/5%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
6/69%
-103/77 B
0/663/25
وتجارتوتجارت
2,577-0/66
642/91 B
577/06 T
10/34%
-401/02 B
0/344/24
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/54%
26/75 B
3/126/03
وپارسوپارس
1,762-2/76
38/03 B
275/47 T
4/94%
689/19 M
0/79/67
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/3%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/41%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/53%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
2/02%
-76/30 M
0/953/77
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/19%---