تاتمس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
حجم
5
0
3
0
/
3
0
0
0
K
تصویر نماد تاتمس

تاتمس

|ممنوع-متوقف
کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/54%
حجم معاملات
5
0
3
0
/
3
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت105,000پایین ترین قیمت99,050

  بازده ماهانه

  تاتمسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

تاتمس
 • ارزش بازار
  11/76 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  3
  0
  ,
  3
  0
  0
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  380/96 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/5
104,550بازه قیمت روز98,550
5/33 B
حقیقی
5/33 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/6
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  196/95 Kسهم
 • تعداد سهام
  115,786,000
 • درصد شناور
  %5/12
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامی خاص-91/66%IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو3/22%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد