زشگزا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم
5
0
/
8
0
7
0
M
تصویر نماد زشگزا

زشگزا

|مجاز
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم معاملات
5
0
/
8
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/07
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,790پایین ترین قیمت13,560

  بازده ماهانه

  زشگزاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,588,786,740ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زشگزا
 • ارزش بازار
  13/42 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/61
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/59 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  176/00 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/68
15,000بازه قیمت روز13,040
76/56 B
حقیقی
82/15 B
5/59 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/53
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  960,000,000
 • درصد شناور
  %46/70
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/97
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-29/91%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی16/52%شخص حقیقی2/04%PRXسبد-شرک62066--بنی00520-1/97%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/82%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد