زنگان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/42%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم
1
0
/
2
0
1
0
M
تصویر نماد زنگان

زنگان

|مجاز
صنعت روی زنگان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/42%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  2
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/1
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت88,500پایین ترین قیمت82,500

  بازده ماهانه

  زنگانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

زنگان
 • ارزش بازار
  8/49 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  1
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %1/21
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  204/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/5
90,250بازه قیمت روز78,450
102/60 B
حقیقی
102/60 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  188/68 Kسهم
 • تعداد سهام
  100,000,000
 • درصد شناور
  %33/19
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/49
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کالسیمین-سهامی عام-65/47%BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب.کیمیای پرتوباران1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد