پیزد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
M
0

پیزد

|مجاز
مجتمع صنایع لاستیک یزد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/92%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/3%
  • صنعت+3/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,200پایین ترین قیمت13,600

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 28/17 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/23 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 88/98 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/8
14,780بازه قیمت روز13,380
13/97 B
حقیقی
20/20 B
6/71 B
حقوقی
481/55 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E12/06
 • P/Eگروه33/78
 • EPS1,145
 • P/S
  1/07
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/88 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/20 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مجتمع آرتاویل تایر-سهامی عام-53/65%شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س.ع34/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
44,500-1/43
18/94 B
10/01 T
3/43%
-8/89 B
0/737/03
پکویرپکویر
7,3806/54
392/70 B
48/27 T
16/52%
104/97 B
1/8811/46
پشاهنپشاهن
142,200-2/98
1/06 B
8/57 T
2/94%
0/00
0/2962/8
پاساپاسا
16,170-4/41
11/96 B
30/72 T
10/52%
-4/69 B
0/859/49
پلاستپلاست
12,500-2/89
22/42 B
6/25 T
2/14%
-2/49 B
0/635/13
پتایرپتایر
2,4290/79
67/67 B
31/58 T
10/81%
-3/09 B
1/114/63
پلاسکپلاسک
6,5401/07
68/05 B
9/55 T
3/27%
-2/68 B
1/35-
پسهندپسهند
57,180-0/3
3/08 B
20/01 T
6/85%
-639/40 M
0/948/76
پدرخشپدرخش
11,1105
61/20 B
5/55 T
1/9%
8/10 B
2/3318/45
پکرمانپکرمان
30,7302/03
13/58 B
77/64 T
26/58%
-4/36 B
1/349/09
پارتاپارتا
7,090-4/34
83/30 B
43/96 T
15/05%
-12/70 B
0/71-