شتوکا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/19%
حجم
1
0
/
4
0
4
0
M
تصویر نماد شتوکا

شتوکا

|مجاز
توکا رنگ فولاد سپاهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/47%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/19%
حجم معاملات
1
0
/
4
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/03
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,900پایین ترین قیمت10,510

  بازده ماهانه

  شتوکاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,273,718,520ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شتوکا
 • ارزش بازار
  9/30 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/27 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  120/02 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/74
11,390بازه قیمت روز9,910
12/00 B
حقیقی
15/28 B
3/27 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  875,000,000
 • درصد شناور
  %30/62
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/92
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توکافولاد-سهامی عام -35/71%شرکت آتیه فولادنقش جهان-سهامی خاص-31/76%شرکت فولادزاگرس چهارمحال-سهامی خاص-1/91%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد