توسن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/16%
حجم
5
0
7
0
5
0
/
8
0
2
0
K
0

توسن

|مجاز
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/16%
حجم
5
0
7
0
5
0
/
8
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/36
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/8%
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,500پایین ترین قیمت21,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 65/40 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -10/20 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 76/69 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/69
23,050بازه قیمت روز20,050
1/61 B
حقیقی
11/81 B
10/97 B
حقوقی
767/69 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/87
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/20 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه19/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا-سهامی خاص -23/56%شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان-س.خ-14/48%شرکت رسام فناوری پایا-سهامی خاص-10/91%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم6/84%شرکت آکام فناوری بردیس-سهامی خاص-3/39%صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا1/78%PRXسبد-شرک58057--شرک28494-1/76%PRXسبد-شرک58057--شرک28494-1/63%PRXسبد-شرک58057--شرک28494-1/61%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/61%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/51%PRXسبد-شرک68263--شرک69797-1/51%شرکت توسعه پیشرورفاه پردیس-سهامی خاص-1/42%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا-س.خ-1/29%شرکت رامان فناوری آبادیس-سهامی خاص-1/26%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/15%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا-سهامی خاص -
  707/05 M
  -11/56 M
  PRXسبد-شرک58057--شرک28494-
  52/83 M
  -4/75 M

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,050-1/7
22/08 B
14/41 T
1/51%
-58/85 M
0/729/28
مفاخرمفاخر
10,350-3/38
15/95 B
8/68 T
0/91%
-257/00 M
0/971,283/23
فن آوافن آوا
5,260-2/81
9/60 B
11/57 T
1/22%
-3/63 B
0/39143/36
رتاپرتاپ
4,161-1/54
16/05 B
37/45 T
3/94%
-1/38 B
1/4918/72
رانفوررانفور
5,810-4/27
16/22 B
209/16 T
21/98%
-6/24 B
0/3215/37
مدارانمداران
9,330-1/89
23/36 B
18/19 T
1/91%
-20/12 B
0/210/55
رکیشرکیش
3,281-1/36
15/22 B
22/97 T
2/41%
6/94 B
1/98-
آپآپ
6,740-1/31
26/87 B
37/41 T
3/93%
0/00
0/5438/59
سیستمسیستم
18,000-0/17
11/97 B
180/00 T
18/92%
-5/84 B
0/4418/91
پرداختپرداخت
10,330-3/48
1/74 B
82/64 T
8/69%
-118/84 M
0/4468/42
سپسپ
16,230-0/43
3/04 B
185/67 T
19/52%
-2/04 B
0/1871/47
رافزارافزا
17,780-2/96
10/60 B
6/22 T
0/65%
-3/47 B
2/3613/09
سپیدارسپیدار
73,450-1/15
10/73 B
51/41 T
5/4%
-6/41 B
2/81-
تپسیتپسی
6,6400/6
18/80 B
16/35 T
1/72%
-5/69 B
0/82-
پی پادپی پاد
14,410-4/98
101/72 B
43/23 T
4/54%
13/05 B
1/42-
فن افزار
ف
14,410-4/12
47/09 B
21/61 T
2/27%
-13/02 B
--
مرقام
م
8,900-2/29
28/74 B
4/45 T
0/47%
-4/03 B
0/64-