توسن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
2
0
%
حجم
سهم
1
0
9
0
/
5
0
4
0
M
تصویر نماد توسن

توسن

|مجاز
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
1
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
2
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
9
0
/
5
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/38
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,630پایین ترین قیمت11,000

  بازده ماهانه

  توسنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  59/16 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

توسن
12,050بازه قیمت روز10,490
167/15 B
حقیقی
107/99 B
54/74 B
حقوقی
113/90 B
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  0
  0
  5
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  34/02 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/65
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  59/16 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  288/19 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/11
 • حجم عرضه4/45 M
 • حجم تقاضا821/01 K
تعدادحجم خریدقیمت
116,42311,340
110,00011,270
117,77611,220
110,00011,200
15,00011,160
قیمتحجم فروشتعداد
11,4203,0001
11,4502,2732
11,46024,4843
11,470731
11,48094,0954
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %24/12
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/83
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۰۱۳:۵۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی (توسن1)
  ۱۴۰۳/۱/۱۵۱۳:۵۵”
  توقف نماد معاملاتی (توسن1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۳:۳۴”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۱:۲۹”
  توقف نماد (توسن1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۲۱:۳۴”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نمادهای (بازرگام1)، (توسن1) و (وآفر1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا-سهامی خاص -30/36%شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان-س.خ-16/51%شرکت رسام فناوری پایا-سهامی خاص-12/21%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا6/91%شرکت آکام فناوری بردیس-سهامی خاص-5/04%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/96%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار1/88%شرکت شبکه گستران آرادتدبیر-سهامی خاص-1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد