توسن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/54%
حجم
1
0
/
9
0
1
0
M
تصویر نماد توسن

توسن

|مجاز
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/38%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/54%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/56
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,070پایین ترین قیمت18,300

  بازده ماهانه

  توسنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  18,792,190,630ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

توسن
 • ارزش بازار
  55/65 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  1
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  18/79 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  221/62 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی10/98
20,150بازه قیمت روز17,530
21/28 B
حقیقی
2/48 B
14/28 B
حقوقی
33/07 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %20/39
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 13/01
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا-سهامی خاص -27/83%شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان-س.خ-14/6%شرکت رسام فناوری پایا-سهامی خاص-12/01%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا6/87%شرکت آکام فناوری بردیس-سهامی خاص-3/47%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-2/05%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/96%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار1/86%PRXسبد-شرک58057--شرک28494-1/67%PRXسبد-شرک68263--شرک69797-1/4%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا-س.خ-1/29%شرکت رامان فناوری آبادیس-سهامی خاص-1/26%شخص حقیقی1/13%شرکت شبکه گستران آرادتدبیر-سهامی خاص-1/12%PRXسبد-شرک58057--شرک73216-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد