وطوبی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
6
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
5
0
/
8
0
9
0
%
حجم
سهم
5
0
8
0
/
1
0
7
0
M
تصویر نماد وطوبی

وطوبی

|مجاز
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
6
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
5
0
/
8
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
8
0
/
1
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  5
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/03
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,140پایین ترین قیمت2,985

  بازده ماهانه

  وطوبیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -51/98 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وطوبی
3,433بازه قیمت روز2,985
123/79 B
حقیقی
175/76 B
51/98 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  8
  0
  1
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  9/06 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %1/94
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -51/98 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  307/93 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/85
 • حجم عرضه2/99 K
 • حجم تقاضا2/35 M
تعدادحجم خریدقیمت
1102,721
140,0002,561
18,0002,500
15,0002,220
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,9853,098,07440
2,98673,5451
2,99155,0001
2,99710,0001
2,998110,0002
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %20/69
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/14
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۲۱:۵۴”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نمادهای‌ معاملاتی (وطوبی1) و (وسالت1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۰۰:۰۴”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۵:۰۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وطوبی1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۹۱۳:۲۳”
  توقف نماد معاملاتی (وطوبی1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۲/۳۰۱۳:۳۴”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (وطوبي1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری ومدیریت مالی میلادشهر-س74/01%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی ترازویستا3/53%شرکت مدیریت ثروت آینده-سهامی خاص-1/77%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد