تلیسه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/79%
حجم
3
0
4
0
/
4
0
9
0
M
تصویر نماد تلیسه

تلیسه

|مجاز
دامداری تلیسه نمونه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/79%
حجم معاملات
3
0
4
0
/
4
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  4
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/82
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,578پایین ترین قیمت4,311

  بازده ماهانه

  تلیسهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -11,042,004,071ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تلیسه
 • ارزش بازار
  22/39 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  7
  0
  2
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/69
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -11/04 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  283/82 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/83
4,578بازه قیمت روز3,980
137/94 B
حقیقی
148/98 B
16/95 B
حقوقی
5/91 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/22
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  4,993,940,000
 • درصد شناور
  %33/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/97
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-39/68%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی15/15%شخص حقیقی4/4%شخص حقیقی3/89%شخص حقیقی3/59%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد