شجم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
حجم
8
0
3
0
0
0
/
6
0
0
0
K
تصویر نماد شجم

شجم

|مجاز
صنایع پتروشیمی تخت جمشید|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
حجم معاملات
8
0
3
0
0
0
/
6
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/35
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,800پایین ترین قیمت6,590

  بازده ماهانه

  شجمصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -174,588,320ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شجم
 • ارزش بازار
  43/68 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -174/59 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  65/37 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/66
7,020بازه قیمت روز6,360
5/10 B
حقیقی
5/27 B
484/20 M
حقوقی
309/61 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  6,500,000,000
 • درصد شناور
  %14/18
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو37/66%شرکت پی آی تی کیش-بامسئولیت محدود-23/34%شخص حقیقی10/77%شرکت پرشین گلف اویشن سرویسزکیش-سهامی خاص-4/62%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر3/63%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -3/07%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار1/64%سبد شخص حقیقی1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد