وتعاون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
حجم
1
0
6
0
/
0
0
9
0
M
تصویر نماد وتعاون

وتعاون

|ممنوع-متوقف
بیمه تعاون|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/23%
حجم معاملات
1
0
6
0
/
0
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/05
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,227پایین ترین قیمت2,130

  بازده ماهانه

  وتعاونصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

وتعاون
 • ارزش بازار
  10/98 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  1
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/32
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  336/68 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/54
2,300بازه قیمت روز2,082
35/35 B
حقیقی
35/35 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  5,000,000,000
 • درصد شناور
  %18/31
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 14/88
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت اعتباری ملل-سهامی عام-19/99%شرکت بانک توسعه تعاون-سهامی خاص-14/49%شرکت سلوی درمان لوتوس-سهامی خاص-9/99%شرکت خاوران جم گسترش تابران-سهامی خاص-9/4%شرکت افق رهبادخاوران توس-سهامی خاص-8/52%شرکت سرمایه گذاری مالی ملل-سهامی خاص-8/51%شرکت توسعه توس بان امین-سهامی خاص-8/19%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/3%شرکت ت.خ.ر.ک.شاغل وبازنشسته بانک توسعه تعاون1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد