وتعاون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
4
0
%
حجم
سهم
1
0
1
0
/
6
0
9
0
M
تصویر نماد وتعاون

وتعاون

|مجاز
بیمه تعاون|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
1
0
/
6
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/26
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت915پایین ترین قیمت913

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1/47 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وتعاون
915بازه قیمت روز881
9/22 B
حقیقی
10/69 B
1/47 B
حقوقی
0
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  10/92 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/23
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/47 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  188/26 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/88
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  5,000,000,000
 • درصد شناور
  %17/08
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/16
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۱:۰۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (وتعاون1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۱:۳۱”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۳:۲۶”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۴:۳۸”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وتعاون1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۳۱۳:۴۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وتعاون1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت اعتباری ملل-سهامی عام-19/99%شرکت بانک توسعه تعاون-سهامی خاص-14/49%شرکت سلوی درمان لوتوس-سهامی خاص-9/99%شرکت خاوران جم گسترش تابران-سهامی خاص-9/4%شرکت سرمایه گذاری مالی ملل-سهامی خاص-8/59%شرکت افق رهبادخاوران توس-سهامی خاص-8/52%شرکت توسعه توس بان امین-سهامی خاص-8/19%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/3%شرکت ت.خ.ر.ک.شاغل وبازنشسته بانک توسعه تعاون1/3%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد