ساینا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/34%
حجم
3
0
8
0
6
0
/
1
0
3
0
K
تصویر نماد ساینا

ساینا

|مجاز
صنایع بهداشتی ساینا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/34%
حجم معاملات
3
0
8
0
6
0
/
1
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/47
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت45,500پایین ترین قیمت43,150

  بازده ماهانه

  سایناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  2,129,948,500ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ساینا
 • ارزش بازار
  10/97 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/15
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  2/13 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  93/27 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/81
48,050بازه قیمت روز41,850
16/88 B
حقیقی
14/75 B
41/25 M
حقوقی
2/17 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  250,000,000
 • درصد شناور
  %18/32
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر-س خ-60/12%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا16/05%شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص-4/22%شخص حقیقی1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد