ساروج
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
6
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
4
0
%
حجم
سهم
3
0
1
0
1
0
/
7
0
5
0
K
تصویر نماد ساروج

ساروج

|مجاز
بین المللی ساروج بوشهر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
6
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
0
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
1
0
1
0
/
7
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت33,750پایین ترین قیمت33,150

  بازده ماهانه

  ساروجصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -10/28 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ساروج
34,350بازه قیمت روز33,050
112/65 M
حقیقی
10/39 B
10/28 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  2
  0
  0
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  44/69 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -10/28 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  16/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/06
 • حجم عرضه231/77 K
 • حجم تقاضا76/61 K
تعدادحجم خریدقیمت
54,93333,150
2542,14033,100
2997,51333,050
130232,950
000
قیمتحجم فروشتعداد
33,5002601
33,6002,0801
33,70028,4304
33,7501431
34,3501501
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  536 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,340,000,000
 • درصد شناور
  %13/82
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه5/89
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص50/9%شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام -29/34%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل3/46%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند1/28%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد