وسبحان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
2
0
9
0
%
حجم
سهم
5
0
/
1
0
0
0
M
تصویر نماد وسبحان

وسبحان

|مجاز
سرمایه گذاری سبحان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
2
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
/
1
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/15
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,860پایین ترین قیمت1,807

  بازده ماهانه

  وسبحانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3/72 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسبحان
1,877بازه قیمت روز1,805
5/56 B
حقیقی
9/29 B
3/72 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  18/33 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/72 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  97/57 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/55
 • حجم عرضه10/20 M
 • حجم تقاضا2/19 M
تعدادحجم خریدقیمت
13,0001,818
1100,0001,816
3329,3591,815
150,0001,814
356,4741,811
قیمتحجم فروشتعداد
1,8233,8571
1,85442,9891
1,85530,2512
1,85650,0001
1,8583,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  10,000,000,000
 • درصد شناور
  %30/73
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۱۳:۱۱”
  بازگشایی برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۱۱:۲۹”
  توقف نماد (وسبحان1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۱/۹/۹۱۳:۳۱”
  بازگشايي نماد معاملاتي (وسبحان1)
  ۱۴۰۱/۸/۲۳۱۳:۳۰”
  آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (وسبحان1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پایاتدبیرپارسا-سهامی خاص-43/5%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام4/28%شرکت پتروشمیران-سهامی خاص-4/13%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران3/61%صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام3/49%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز2/78%صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت2/05%صندوق سرمایه گذاری زیتون نمادپایا1/89%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه فیروزه پویا1/35%شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران-سهامی عام-1/15%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد