فصبا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
7
0
%
حجم
سهم
1
0
8
0
/
0
0
8
0
M
ف

فصبا

|مجاز
صبا فولاد خلیج فارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
8
0
/
0
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  3/09
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,620پایین ترین قیمت3,496

  بازده ماهانه

  فصباصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -34/12 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فصبا
3,638بازه قیمت روز3,496
27/73 B
حقیقی
61/85 B
35/61 B
حقوقی
1/48 B
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  7
  0
  6
  0
  0
  0
 • ارزش بازار
  175/20 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -34/12 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  41/51 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/51
 • حجم عرضه6/87 M
 • حجم تقاضا9/97 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,4961,243,50230
3,497205,3413
3,4983411
3,4993772
3,5001,7382
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  20 Mسهم
 • تعداد سهام
  50,000,000,000
 • درصد شناور
  %12/86
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/66
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۳:۰۴”
  گشایش نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله نماد (فصبا)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۴:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی قراردادهای اختیار معامله نماد (فصبا1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۳:۴۸”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (فصبا1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۲:۵۹”
  بازگشایی نماد معاملاتی (فصبا1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۲۱:۲۷”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد‌های معاملاتی (فصبا1) و (کرومیت1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-56/95%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -20/28%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک6/13%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .لاجورددماوند2/51%شرکت خدمات گسترصباانرژی-سهامی خاص-1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد