سرچشمه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم
3
0
/
6
0
1
0
M
تصویر نماد سرچشمه

سرچشمه

|مجاز
سرمایه گذاری مس سرچشمه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/26%
حجم معاملات
3
0
/
6
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/28
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,880پایین ترین قیمت7,430

  بازده ماهانه

  سرچشمهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -13,849,698,440ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سرچشمه
 • ارزش بازار
  58/29 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -13/85 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  167/01 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/73
8,020بازه قیمت روز7,260
13/70 B
حقیقی
27/54 B
13/85 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  7,650,000,000
 • درصد شناور
  %32/58
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/36
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران52/64%شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس -سهامی عام -3/96%شرکت آرمان اندیشان مس-سهامی خاص-3/02%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا2/53%شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام-سهامی خاص-2/18%شرکت س .گروه مالی کیمیامس ایرانیان -س .خ -1/81%شرکت مهندسی وساخت فرآوری صنایع غیرآهنی مفرغ ساز1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد