ساوه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
حجم
1
0
0
0
6
0
/
9
0
4
0
K
تصویر نماد ساوه

ساوه

|مجاز
سیمان ساوه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
حجم معاملات
1
0
0
0
6
0
/
9
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/35
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت142,000پایین ترین قیمت138,350

  بازده ماهانه

  ساوهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,996,480,550ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ساوه
 • ارزش بازار
  90/42 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -4/00 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  104/37 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/6
146,350بازه قیمت روز132,450
10/85 B
حقیقی
14/85 B
4/02 B
حقوقی
22/72 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  650,000,000
 • درصد شناور
  %12/16
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/42
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-26/96%شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-24/3%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-21/23%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -15/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد