برانس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

برانس

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی شده) (شرکت ایران ترانسفو ری)
  • ۱۴۰۱/۶/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی شده) (شرکت ایران ترانسفو ری)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/75 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,070بازه قیمت روز930
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/97
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه18/79
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایران ترانسفو-سهامی عام-99/99%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,8002/9
2/74 B
6/24 T
1/61%
1/55 B
4/83-
بایکابایکا
27,200-2/86
111/11 M
13/73 T
3/55%
0/00
--
بشهاببشهاب
20,480-1/29
14/29 B
14/93 T
3/87%
2/89 B
0/63-
بکاببکاب
12,4201/55
31/73 B
6/09 T
1/58%
2/74 B
1/36-
بموتوبموتو
2,670-1/64
14/69 B
53/79 T
13/92%
11/63 B
1/61-
بتکبتک
256,150-1/99
417/07 M
2/31 T
0/6%
0/00
0/33-
بترانسبترانس
2,832-0/59
49/39 B
103/09 T
26/69%
-6/43 B
0/78-
بالبربالبر
25,010-1/34
12/10 B
16/01 T
4/14%
-574/28 M
0/48-
بکامبکام
2,8070/29
13/63 B
38/40 T
9/94%
261/17 M
0/95-
بنیروبنیرو
4,075-0/88
11/95 B
38/38 T
9/94%
-293/82 M
0/94-
بسویچبسویچ
4,151-5/31
10/65 B
53/51 T
13/85%
-1/18 B
0/3-
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/91%---
بکابلبکابل
35,5003/71
371/60 B
36/34 T
9/41%
213/12 B
2/23-