غمایه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
7
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
3
0
%
حجم
سهم
3
0
7
0
3
0
/
2
0
8
0
K
غ

غمایه

|ممنوع-متوقف
خمیر مایه رضوی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
7
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
7
0
3
0
/
2
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت72,250پایین ترین قیمت68,100

  بازده ماهانه

  غمایهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غمایه
13,100بازه قیمت روز12,600
23/47 B
حقیقی
26/09 B
2/98 B
حقوقی
359/25 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
  3
  0
  ,
  2
  0
  7
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  93/46 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  194/01 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/77
 • حجم عرضه262
 • حجم تقاضا398
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  240,000,000
 • درصد شناور
  %10/20
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/24
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۳:۳۴”
  توقف نماد معاملاتی (غمایه1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۲۱:۳۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات دربرخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۴/۳۱۱۲:۱۸”
  عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد (غمايه1)
  ۱۴۰۲/۴/۳۱۱۱:۳۳”
  توقف نماد (غمايه1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
  ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۳:۳۱”
  توقف نمادهاي(غمايه1)،(غناب1)،(غنيلي1)،(فكمند1)،(فكمندح1)و(فولاي1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  سازمان اقتصادی رضوی -معاف ازمالیات -52/67%سازمان آستان قدس رضوی21/94%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی فخررضوی12/44%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/5%شخص حقیقی1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد