فزر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
حجم
3
0
/
3
0
5
0
M
0

فزر

|مجاز
پویا زرکان آق دره|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/22%
حجم
3
0
/
3
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -2/74
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/7%
  • صنعت-2%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت41,250پایین ترین قیمت40,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 121/65 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  5
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -26/86 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 166/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/49
43,900بازه قیمت روز38,200
73/33 B
حقیقی
100/19 B
62/91 B
حقوقی
36/06 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/73
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/55
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کاوندگان قشم-سهامی خاص-12/08%شرکت تابان کیش-سهامی خاص-11%شرکت کوشش آذین قشم10/66%شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم-سهامی خاص-9/66%شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم-سهامی خاص-8/42%شرکت کاوان کیش-سهامی خاص-8/33%شرکت باما-سهامی عام-4/65%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش2/93%شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-1/94%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/62%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش
  88/01 M
  24/73 K

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,4400
17/58 B
25/81 T
0/37%
1/38 B
1/8113/33
کدماکدما
73,3705
161/61 B
18/34 T
0/26%
17/69 B
1/64245/38
کاماکاما
5,070-1/17
152/16 B
101/40 T
1/44%
391/81 M
0/5213/48
ومعادنومعادن
4,653-0/77
71/54 B
895/37 T
12/75%
3/94 B
0/416/45
کچادکچاد
5,770-1/72
42/38 B
1566/56 T
22/31%
-1/50 B
0/287/09
تکنارتکنار
66,350-0/91
5/62 B
3/98 T
0/06%
-516/65 M
1/1147/26
کنورکنور
19,560-1/53
13/43 B
249/80 T
3/56%
-7/67 B
0/2611/23
کرویکروی
6,880-0/29
19/09 B
68/80 T
0/98%
-4/17 B
0/554/42
کبافقکبافق
32,760-0/34
6/43 B
39/80 T
0/57%
-1/46 B
0/6514/68
کگلکگل
6,050-2/78
82/36 B
1996/50 T
28/43%
-23/38 B
0/1810/71
وامیروامیر
351,2002/99
7/18 B
29/50 T
0/42%
-987/42 M
1/287/86
کگهرکگهر
49,9500
28/99 B
1248/75 T
17/78%
-3/90 B
0/610/56
تاصیکوتاصیکو
7,5601/46
22/17 B
510/30 T
7/27%
-5/70 B
0/867/18
اپالاپال
13,450-1/93
16/38 B
134/50 T
1/92%
6/97 B
1/54-
تجلیتجلی
2,111-1/49
9/77 B
130/88 T
1/86%
-3/29 B
0/34-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---