فزر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/47%
حجم
2
0
/
4
0
8
0
M
0

فزر

|مجاز
پویا زرکان آق دره|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/47%
حجم
2
0
/
4
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  3/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/4%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت42,000پایین ترین قیمت40,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 124/35 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  3
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -50/30 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 163/60 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/48
43,800بازه قیمت روز38,100
65/77 B
حقیقی
109/50 B
65/02 B
حقوقی
21/29 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/55
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کاوندگان قشم-سهامی خاص-12/08%شرکت تابان کیش-سهامی خاص-11%شرکت کوشش آذین قشم10/66%شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم-سهامی خاص-9/66%شرکت کاوان کیش-سهامی خاص-8/33%شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم-سهامی خاص-8/09%شرکت باما-سهامی عام-4/65%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش3/26%شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-1/94%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/62%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش
  97/97 M
  -11/74 K
  شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -
  48/84 M
  200/00 K

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,9300/82
12/17 B
25/06 T
0/36%
-242/27 M
0/9313/06
کدماکدما
78,4800/06
65/15 B
19/62 T
0/28%
-144/39 M
0/78253/73
کاماکاما
5,0304/27
118/81 B
100/60 T
1/45%
-6/11 B
1/0313/54
ومعادنومعادن
4,632-0/15
39/93 B
891/33 T
12/82%
-12/97 B
0/436/47
کچادکچاد
5,6700
15/88 B
1539/40 T
22/14%
-11/47 B
0/367/08
تکنارتکنار
64,400-1/94
1/44 B
3/86 T
0/06%
50/81 M
1/1746/04
کنورکنور
19,390-2/62
15/24 B
247/63 T
3/56%
1/65 B
0/3111/05
کرویکروی
6,7600/3
5/34 B
67/60 T
0/97%
138/38 M
0/954/37
کبافقکبافق
32,510-0/7
6/09 B
39/50 T
0/57%
-1/42 B
0/5114/64
کگلکگل
5,900-1/01
36/55 B
1947/00 T
28/01%
2/59 B
0/9210/59
وامیروامیر
332,850-2/17
13/29 B
27/96 T
0/4%
-891/79 M
0/897/57
کگهرکگهر
49,900-0/1
36/66 B
1247/50 T
17/95%
-328/41 M
2/0110/36
تاصیکوتاصیکو
7,9000/13
11/05 B
533/25 T
7/67%
-4/41 B
0/257/42
اپالاپال
13,290-2/1
14/75 B
132/90 T
1/91%
1/94 B
1/01-
تجلیتجلی
2,0470/34
6/54 B
126/91 T
1/83%
-1/93 B
0/56-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---