فزر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
7
0
%
حجم
سهم
7
0
/
3
0
8
0
M
تصویر نماد فزر

فزر

|مجاز
پویا زرکان آق دره|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
5
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
7
0
/
3
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -4/36
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت48,150پایین ترین قیمت47,150

  بازده ماهانه

  فزرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  10/37 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فزر
49,050بازه قیمت روز47,150
304/91 B
حقیقی
294/54 B
44/02 B
حقوقی
54/39 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  141/90 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/25
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  10/37 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  141/10 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/37
 • حجم عرضه2/19 M
 • حجم تقاضا1/50 M
تعدادحجم خریدقیمت
111048,100
21,20048,050
53,74648,000
86,40047,950
1522,06047,900
قیمتحجم فروشتعداد
48,15013,6486
48,2006,8126
48,2505202
48,3501,0001
48,45050,7472
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %30/77
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/08
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۳:۰۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (کتوسعه1) و (فزر1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۱:۲۹”
  توقف نماد (فزر1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۲۱:۲۹”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نمادهای معاملاتی (فزر1) و (میهن1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۱:۳۶”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (فزر1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۹۱۴:۲۴”
  آغاز بازارگردانی مبتنی بر حراج در نماد معاملاتی (فزر1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کاوندگان قشم-سهامی خاص-12/08%شرکت کوشش آذین قشم11/39%شرکت تابان کیش-سهامی خاص-11%شرکت فرااندیشان نیک فرجام قشم-سهامی خاص-9/66%شرکت کاوان کیش-سهامی خاص-8/33%شرکت باما-سهامی عام-4/76%شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم-سهامی خاص-4/03%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -2/17%شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-1/9%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم-سهامی خاص1/41%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش1/33%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد