پخش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم
1
0
/
3
0
0
0
M
تصویر نماد پخش

پخش

|مجاز
پخش البرز|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/91%
حجم معاملات
1
0
/
3
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/88
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,500پایین ترین قیمت14,010

  بازده ماهانه

  پخشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -8,764,927,010ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

پخش
 • ارزش بازار
  54/53 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -8/76 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  98/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/78
14,930بازه قیمت روز13,510
7/57 B
حقیقی
16/34 B
11/11 B
حقوقی
2/34 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,800,000,000
 • درصد شناور
  %10/95
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/77
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-62/41%شرکت البرزدارو14/98%شرکت سبحان دارو-سهامی عام-10/13%شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-1/53%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد