غگلپا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/42%
حجم (مشکوک)
1
0
/
7
0
9
0
M
تصویر نماد غگلپا

غگلپا

|ممنوع-متوقف
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/42%
حجم معاملات(مشکوک)
1
0
/
7
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  9
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/73
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت46,400پایین ترین قیمت43,150

  بازده ماهانه

  غگلپاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,827,957,250ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غگلپا
 • ارزش بازار
  16/35 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  9
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/48
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/83 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  280/85 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/61
48,550بازه قیمت روز42,250
73/30 B
حقیقی
79/13 B
5/83 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/37
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  369,000,000
 • درصد شناور
  %19/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 8/59
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع شیرایران73/56%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -1/8%شخص حقیقی1/53%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک1/46%شرکت بازرگانی طرح واندیشه آتیه-سهامی خاص-1/28%شرکت سرمایه گذاری صباجهاد-سهامی خاص-1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد