غگلستا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
5
0
%
حجم
ریال
5
0
2
0
5
0
/
5
0
0
0
K
تصویر نماد غگلستا

غگلستا

|ممنوع-متوقف
شیر پاستوریزه پگاه گلستان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
5
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
5
0
%
حجم معاملات
ریال
5
0
2
0
5
0
/
5
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/18
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,370پایین ترین قیمت9,370

  بازده ماهانه

  غگلستاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

غگلستا
9,550بازه قیمت روز9,370
4/92 B
حقیقی
4/92 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  9
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  10/45 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  83/46 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/09
 • حجم عرضه1/95 M
 • حجم تقاضا6/45 K
تعدادحجم خریدقیمت
13,2109,310
13,2429,220
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
9,3701,574,55992
9,44013,2002
9,55055,9289
10,2904961
10,3907291
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  635,957,000
 • درصد شناور
  %24/08
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/01
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۳:۱۸”
  توقف نماد معاملاتی (غگلستا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۳/۱/۷۱۵:۰۳”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (غگلستا1)
  ۱۴۰۳/۱/۷۱۴:۰۴”
  بازگشایی نماد معاملاتی (غگلستا1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۲۱۴:۱۳”
  توقف نمادهای(حگهر1)، (نخریس1)، (غگلستا1)و(حپارسا1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۴/۲۸۱۳:۱۰”
  بازگشايي نماد معاملاتي (غگلستا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنایع شیرایران72/36%شرکت سرمایه گذاری صباجهاد-سهامی خاص-1/88%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک1/68%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد